“Valeria o donde va el alma”

ARTE, creacion, dibujo, ecología, fotografia, ILUSTRACION, naturaleza, pensamiento, pensamiento crítico, pintura

“Valeria o l’ànima repartida”. 60 x 60 cm. Acrílic/taula.
On vá l’ànima?; L’ànima es reparteix en el mateix moment en què naixes i s’expandeix a tot el que t’envolta, tant físicament com mentalment i mai mor.
A la Casa D’Alos, en Alzira, el proper divendres 15 de novembre i fins al 16 de Decembre.

 

“Valeria o el alma repartida”. 60 x 60 cm. Acrílico/tabla. ¿Donde va el alma?; el alma se reparte en el momento en que naces y se expande a todo lo que te rodea, tanto físicamente como mentalmente y nunca muere.

VALERIA.JPG

“Valeria o l’ànima repartida” 60×60 cm. acrílic/taula. Autor: rafael MASIÁ.

 

Anuncios

“Los que se enfadan son ………”

ARTE, creacion, dibujo, ecología, fotografia, ILUSTRACION, naturaleza, pensamiento, pensamiento crítico, pintura, vida sana

Triptic: 21,5 x 17,5 cm. x 3;  acrílic/paper 370 gr.. Sèrie:  “minimals”. Alternativa a la confesió.

 

“super-woman creando el cosmos”

ARTE, creacion, dibujo, ecología, fotografia, ILUSTRACION, naturaleza, pensamiento, pensamiento crítico, pintura

(Emitiendo en éstos momentos):

Con un sólo dedo y acompañado por cuatro más, formando un puño que se abre poco a poco, seguro y sin flojera, junto a una muñeca guiada por un brazo de codo y hombro móviles, sostenido por un cuerpo creado con toda clase de mecanismos líquidos, sólidos y gaseosos que se combinan entre si de forma sincronizada, Super-Woman está ahora mismo emitiendo una especie de Tao cuyo poder crea cosmos.

"super-woman"

“super-woman creando el cosmos”  21 x 25 cm. acrílico/papel 370 gr. rafael masiá

“Situació Chemtrail”

ARTE, creacion, dibujo, ecología, fotografia, ILUSTRACION, naturaleza, pensamiento, pensamiento crítico, pintura, psicoanálisis, vida sana

Que ploga o que no ploga; vull que ploga, vull que no ploga. Que sol·licitud més absurda.  Si eres dels quals volen que ploga és perquè tal vegada t’interessa, encara que, si és aquesta la teua visió,  eres crític amb aqueix pensament interessat? . Si plou, no has de pagar aigua, si no plou has de comprar l’aigua, si plou tindràs molts recursos, si no, hauràs d’adquirir-los, si no plou, et deshidrates, si plou, lluiras brillant i sonrosada/o.  Si entens que l’aigua és part del que eres, o siga tu  i que a més és *purificadora,  llava el cos, llava a tots els éssers, llava la terra i que en la seu transcórrer  ho depura tot, abraçaràs l’aigua com una benedicció deixant els interessos apart . Si per contra eres dels quals volen que no ploga, és perquè també t’interessa, la codícia s’ha apoderat de tu, i el teu rebuig cap al 90% del teu ser és evident. Quan sigues amo de tota l’aigua perquè has aconseguit que entre tots, utilitzen els productes que has inventat per a enverinar-la i que no valga res i perda el valor, llavors, tu, faràs la jugada mestra, t’apoderaràs de tota l’aigua i ens la faràs pagar a preu d’or, *habras conquistat la naturalesa i a la humanitat, encara que, no sé si t’has adonat que tu mateix *moriras amb la teua mateixa conquesta de humanitat. Eres Chemtrail?.

Que llueva o que no llueva; quiero que llueva, quiero que no llueva. Que solicitud más absurda.  Si eres de los que quieren que llueva es porque tal vez te interesa, aunque, si es ésta tu visión,  ¿eres crítico con ese pensamiento interesado? . Si llueve, no tienes que pagar agua, si no llueve has de comprar el agua, si llueve tendrás muchos recursos, si no, tendrás que adquirirlos, si no llueve, te deshidratas, si llueve, luces brillante y sonrosada/o  Si entiendes que el agua es parte de lo que eres, o sea tú  y que además es purificadora,  lava el cuerpo, lava a todos los seres, lava la tierra y que en su transcurrir  lo depura todo, abrazaras el agua como una bendición dejando los intereses aparte . Si por el contrario eres de los que quieren que no llueva, es porque también te interesa, la codicia se ha apoderado de ti, y tu rechazo hacia el 90% de tu ser es evidente. Cuando seas dueño de toda el agua porque has conseguido que entre todos, utilicen los productos que has inventado para envenenarla y que no valga nada y pierda el valor, entonces, tú, harás la jugada maestra, te apoderarás de toda el agua y nos la harás pagar a precio de oro, habras conquistado la naturaleza y a la humanidad, aunque, no sé si te has dado cuenta que tú mismo morirás con tu misma humanidad. Eres Chemtrail?

 

 

"Situación de Chemtrail"

“Situació Chemtrail” . 60×60 cm Técnica mixta sobre taula. Artista: Rafael MASIÁ.